Logo MIKEŠ-CZ, s.r.o.
Košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

Zákony a předpisy: zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Veškeré osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu se zákonnými povinnostmi vyžadovanými platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Databázi e-mailových kontaktů, prostřednictvím které vás informujeme o aktuální nabídce naší firmy, udržujeme na základě Vašeho předchozího zájmu o tuto rozesílku.

Pokud si již nadále nepřejete dostávat naši aktuální nabídku prostřednictvím e-mailu a chcete odstranit z naší databáze, můžete odhlášení provést zasláním požadavku "odhlásit" na e-mail: plzen@mikes-cz.eu nebo blatna@mikes-cz.eu.